НАЕР 

Я хочу тут работать

НАЕР 

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

У зв'язку з цим внести зміну до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 15 грудня 1999 року N 1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" (в редакції Указу від 19 грудня 2005 року N 1784 зі змінами, внесеними Указом від 30 грудня 2005 року N 1873), доповнивши розділ III після абзацу двадцятого новим абзацом такого змісту:

"Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів".

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять п'ятим.

2. Установити, що основними завданнями Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів є:

проведення єдиної державної політики у сфері використання енергетичних ресурсів та енергозбереження;

забезпечення збільшення частки нетрадиційних та альтернативних видів палива у балансі попиту та пропонування енергоносіїв;


створення державної системи моніторингу виробництва, споживання, експорту та імпорту енергоносіїв, удосконалення системи обліку та контролю за споживанням енергетичних ресурсів;

забезпечення функціонування єдиної системи нормування питомих витрат енергетичних ресурсів у суспільному виробництві.

3. Кабінету Міністрів України здійснити заходи, пов'язані з утворенням Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, зокрема:

затвердити граничну чисельність працівників Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

вирішити питання матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, у тому числі щодо його розміщення;

подати в місячний строк пропозиції щодо внесення до актів Президента України змін, що випливають із цього Указу;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх актів у відповідність із цим Указом.

 
Компания не разместила информацию об открытых вакансиях.